Blog Image

Lennarts uppdateringar

Toujours l'audace!

I denna blogg kan du eventuellt läsa om ett och annat som jag gjort, som jag gör och som jag tänker göra.

En liten DNA-analys

Genealogi Posted on 11 Oct, 2015 15:36:30

Jag har låtit analysera mitt DNA, både på pappas (y-DNA) och mammas (mtDNA) sida.

Pappas y-DNA tillhör “haplogruppen” I-M253 och mammas gruppen J.

Om I-M253, dvs. min pappas DNA, kan man bland annat inhämta följande information:

“I-M253 is found at its highest density in Northern Europe and other
countries that experienced extensive migration from Northern Europe,
either in the Migration Period, the Viking period or modern times. It is found in all places invaded by the ancient Germanic Peoples and the Vikings. In the modern era, significant I-M253 populations have
also taken root in immigrant nations and former European colonies such
as United States, Australia and Canada”.

Om J, dvs. min mammas DNA, säger en annan källa följande:

“Haplogroup J*—the root lineage of haplogroup J—is found distributed
throughout Europe, but at a relatively low frequency. Haplogroup J is
generally considered one of the prominent lineages that was part of the
Neolithic spread of agriculture into Europe from the Near East beginning
approximately 10,000 years ago.”

Värmlänning, Svensk, Europé sedan lång tid alltså!Ytterligare några mina sannolika släktingar

Genealogi Posted on 09 Sep, 2014 23:24:10

Här är ytterligare några geni-länkar till hur jag, åtminstone enligt geni.com, är släkt med några andra potentater i Norden:

Olov den Helige, min 27:e farfar.
Erik den Helige, min 25:e farfar.
Sven Tveskägg, min 28:e farfar.
Harald Hårfager, min 29:e farfar.
Harald Hårdråde, min 27:e farfar, som i den bysantinske kejsarens tjänst, sannolikt Mikael IV,
förtjänstfullt bekämpade saracenerna på Sicilien.

Som du ser tycks jag relativt sett
vara ganska nära släkt även med kejsare Mikael IV märkligt nog – fast
ännu närmare med andra kejsare …. Harald Hårdråde var halvbror till
Olov den Helige. Han stupade i slaget vid Stamford Bridge år 1066. Därmed anses vikingatiden ha tagit slut.

Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf anges för övrigt vara min femtonde kusin …

Alla européer är dessutom antagligen släkt med Karl den Store. Läs detta. Så här anges jag vara släkt med honom.

Var geni.com fått allt detta från, är en fråga som får ställas till
dem. Jag redovisar enbart mina fynd. Dessa fynd är dock ganska
sammanhängande, så någon slags sanning borde väl kunna utvinnas ur allt detta.
Åtminstone enligt min egen ringa och förvisso partiska mening.

Vad jag vill komma till är detta: Vi är alla släkt! Åtminstone dem av oss vars förfäder bott i Europa i viss längre tid. En del av oss vet inte hur vi är släkt. Geni.com har iaf. visat mig hur jag kanske är släkt med en del av dessa våra förfäder. Det är jag glad för.

Men även om du inte vet hur du är släkt med mig, med kungen, med Olov den Helige eller Karl den Store, så är sannolikheten ganska stor att du ändå är det! Var glad för det du också.

Så hej på dig min europeiske släkting! Låt oss hålla samman mot dem som vill förgöra såväl oss som hela den judisk-kristna västerländska civilisationen.Eriksson och Folkungaätten

Genealogi Posted on 23 Oct, 2013 18:46:42

Av allt att döma är jag släkt i rakt nedstigande led dels till Birger Brosa, dels till hans bror Karl den Döve, dels ock till den tredje brodern Magnus Minnesköld – och därmed så klart till deras far Bengt Snivel, Folkungaättens anfader.

(Släktskapet i länkarna ändrar sig ibland beroende på hur andra agerar på www.geni.com, men i huvudsak tycks det stämma).

Magnus Minnesköld var far till Birger Jarl, vilken i sin tur var far till Magnus Ladulås. Osv …

Så nog tycks jag på sätt och vis eventuellt tillhöra Folkungaätten (Bjälboätten) – en variant av dess vapen visas överst. Något som jag i så fall helt säkert absolut inte och långt ifrån är ensam om bland nu levande svenskar. – Fast många av oss vet inte om det.

Om det är sant att jag är släkt med Bengt Snivel så har jag åttahundra år – minst – av förfäder i Sverige. Det är jag i så fall både stolt och glad för.

Andra spår leder ännu längre bakåt i tiden, i Sverige och annorstädes …Vilka äro våra släktingar?

Genealogi Posted on 19 May, 2013 16:50:31

Enligt en länk på geni.com är jag i rakt nedstigande led släkt med Cyrus den Store av Persien som frigav judarna ur den babyloniska fångenskapen.

Här är en bild som anges återge just Cyrus/Koroush:

Och här är ett foto på vad som anses vara hans grav i Pasargadae i Iran, ett foto som jag själv har tagit:


Att Cyrus är min direkta förfader kan nog inte uteslutas. Jag gillar i all ödmjukhet detta, om det är sant.

För övrigt är sannolikt alla vi som kallar oss människor släkt. Det kan inte heller uteslutas; det är närmast mera sannolikt att det är så än att Cyrus är min direkta förfader. Titta och se, listen and learn: Vi är alla släkt!

Den genealogiska frågan är alltså egentligen inte om vi är släkt utan hur vi är släkt.

Och eftersom vi alla människor är släkt: Låt oss därför alla vara vänner; låt oss bygga den eviga freden!

Fast å andra sidan säger ju många att “släkten är värst” …