Ja, man måste väl ha rätt att försvara sig. Herrar Heckler och Koch presenterar ett sätt. Nämligen i form av en pistol vid namn P8, som nog även Dirty Harry och 007 skulle gilla. Den återges på fotot nedan:


Nåja, denna Erikssons pitol är kanske bara av kolsyretyp – men vem vet …

Dirty Harry förlitade sig som vi verkligen vet på liknande järn tillverkade av herrar Smith & Wesson. Med gott resultat!

Jag upprepar dock hursomhelst herr detektiven Ture Sventons uppmaning till sina handgångna mannar: “Använd pitolerna endast i nödfall!”.

Observera: Detta är till 95 % på skoj! Men till resterande del på närmast blodigt allvar.

Nödfallen kan komma närmare och fortare än många tror …

Så tror i alla fall “Dirty Lennie” smiley