Jag kom att tänka på en sak apropå den instundande muslimska månaden Ramadan, under vilken alla muslimer förutsätts fasta. Så länge solen är uppe alltså. (jfr Kons sura, ayah 183ff i Koranen.)

Det uppstår dock ett problem, bland annat i norra Sverige där solen under sommaren alltid är uppe under en längre tid. SR rapporterar här. Man får bara äta när solen har gått ned, men där uppe går den aldrig ned!

Jobbigt att fasta så länge eller hur!

Frågan uppstår i all ödmjukhet: Hur kan den allsmäktige och allvise Guden Allah ha ställt till det på detta viset för muslimer som vistas på dessa nordliga breddgrader?

Jag har två försök till svar.

Det första lyder så: “Allah” är ett påfund av människor i de trakter där solen definitivt går ned, varje kväll ca kl 18. Långt från Sverige är det!

Om Allah vore allsmäktig och vis borde han veta att det finns trakter på jorden där solen tidvis aldrig går ned, inte ens kl 18. Solen har dock sin gång. Men Allah visste det inte!?

Alltså är han inte allsmäktig och vis; alltså ingen gud.

Det andra svaret lyder som följer: “Allah” vill inte att muslimer ska vistas på de breddgrader där solen tidvis aldrig går ned!

Detta stämmer dock inte in på de hadither mm. som säger att islam ska utbredas överallt, rimligen då även på de breddgrader där solen tidvis aldrig går ned – och där man alltså inte kan hålla en av “Allah” föreskriven fastemånad.

Men islam kan väl enligt detta sätt att resonera aldrig existera där man inte kan ha denna fastemånad “Ramadan”? Och det kan man ju inte ha i norra Sverige där solen ju tidvis aldrig går ned. Det andra svaret framstår alltså som ganska orimligt.

Jag överlåter till dig, käre/a läsare att avgöra vilket av dessa svar som är mest sannolikt. För egen del lutar jag åt det första.

Med innebörd att Allah är ett påfund av människor, och inte alls är någon gudom. För om Allah vore en allvetande gud borde han ha känt till att det finns midnattssol.

Men det gjorde han alltså inte!

2015-06-17: En något förbättrad och uppdaterad version kan du läsa här!