Några bilder från en vårdag 2015 – närmare bestämt just idag den 19 april!

Ovan ser du på avstånd Finntorpet och i förgrunden den enda del av gärdesgården/skylgården som ännu står upprätt.

Ett tag var Billerud (BAB) ägare. Nu är det jag. Observera pilen på sidan!

“Path dependence” gäller. Kom ihåg det!

Några rösen i förgrunden.

Här är själva “framhuset”, där jag just nu sitter och skriver detta.

Vårtecken kan synas, eller hur. Fast lite snö är ännu kvar. Men ytterligare vårtecken i form av såväl myror, tranor som fjärilar är igång för fullt. Så det så 🙂