Här är ytterligare några geni-länkar till hur jag, åtminstone enligt geni.com, är släkt med några andra potentater i Norden:

Olov den Helige, min 27:e farfar.
Erik den Helige, min 25:e farfar.
Sven Tveskägg, min 28:e farfar.
Harald Hårfager, min 29:e farfar.
Harald Hårdråde, min 27:e farfar, som i den bysantinske kejsarens tjänst, sannolikt Mikael IV,
förtjänstfullt bekämpade saracenerna på Sicilien.

Som du ser tycks jag relativt sett
vara ganska nära släkt även med kejsare Mikael IV märkligt nog – fast
ännu närmare med andra kejsare …. Harald Hårdråde var halvbror till
Olov den Helige. Han stupade i slaget vid Stamford Bridge år 1066. Därmed anses vikingatiden ha tagit slut.

Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf anges för övrigt vara min femtonde kusin …

Alla européer är dessutom antagligen släkt med Karl den Store. Läs detta. Så här anges jag vara släkt med honom.

Var geni.com fått allt detta från, är en fråga som får ställas till
dem. Jag redovisar enbart mina fynd. Dessa fynd är dock ganska
sammanhängande, så någon slags sanning borde väl kunna utvinnas ur allt detta.
Åtminstone enligt min egen ringa och förvisso partiska mening.

Vad jag vill komma till är detta: Vi är alla släkt! Åtminstone dem av oss vars förfäder bott i Europa i viss längre tid. En del av oss vet inte hur vi är släkt. Geni.com har iaf. visat mig hur jag kanske är släkt med en del av dessa våra förfäder. Det är jag glad för.

Men även om du inte vet hur du är släkt med mig, med kungen, med Olov den Helige eller Karl den Store, så är sannolikheten ganska stor att du ändå är det! Var glad för det du också.

Så hej på dig min europeiske släkting! Låt oss hålla samman mot dem som vill förgöra såväl oss som hela den judisk-kristna västerländska civilisationen.