Av allt att döma är jag släkt i rakt nedstigande led dels till Birger Brosa, dels till hans bror Karl den Döve, dels ock till den tredje brodern Magnus Minnesköld – och därmed så klart till deras far Bengt Snivel, Folkungaättens anfader.

(Släktskapet i länkarna ändrar sig ibland beroende på hur andra agerar på www.geni.com, men i huvudsak tycks det stämma).

Magnus Minnesköld var far till Birger Jarl, vilken i sin tur var far till Magnus Ladulås. Osv …

Så nog tycks jag på sätt och vis eventuellt tillhöra Folkungaätten (Bjälboätten) – en variant av dess vapen visas överst. Något som jag i så fall helt säkert absolut inte och långt ifrån är ensam om bland nu levande svenskar. – Fast många av oss vet inte om det.

Om det är sant att jag är släkt med Bengt Snivel så har jag åttahundra år – minst – av förfäder i Sverige. Det är jag i så fall både stolt och glad för.

Andra spår leder ännu längre bakåt i tiden, i Sverige och annorstädes …