Det kan du se på detta foto:


Det har bytts en del panelbrädor på framsidan och även allt trä på farstubron. Lite målning återstår men annars är det bra!