Enligt en länk på geni.com är jag i rakt nedstigande led släkt med Cyrus den Store av Persien som frigav judarna ur den babyloniska fångenskapen.

Här är en bild som anges återge just Cyrus/Koroush:

Och här är ett foto på vad som anses vara hans grav i Pasargadae i Iran, ett foto som jag själv har tagit:


Att Cyrus är min direkta förfader kan nog inte uteslutas. Jag gillar i all ödmjukhet detta, om det är sant.

För övrigt är sannolikt alla vi som kallar oss människor släkt. Det kan inte heller uteslutas; det är närmast mera sannolikt att det är så än att Cyrus är min direkta förfader. Titta och se, listen and learn: Vi är alla släkt!

Den genealogiska frågan är alltså egentligen inte om vi är släkt utan hur vi är släkt.

Och eftersom vi alla människor är släkt: Låt oss därför alla vara vänner; låt oss bygga den eviga freden!

Fast å andra sidan säger ju många att “släkten är värst” …